Cvičení na  páteř a klouby podle Borise Tichanovského

 

 

V mnohých z nás vyvolávají slova „cvičení“ a „rozcvička“ ne zrovna nejpříjemnější představy až nechuť. Nebyla jsem na tom jinak. Obvykle se nám tato slova spojují s tělocvikem – neboli tělesnou výchovou - ještě z let školou povinných. V mnoha hlavách se ozve „raz dva, raz dva“ jako ozvěna z hodin tělocviku. 

Je smutné, v kolika z nás povinná tělesná výchova ve škole vyvolala místo kladného přístupu k pohybu všeobecně přesný opak. Nejen v dětství, ale hlavně v dospělosti. A přesto si myslím, že pohyb je nám vlastní, potřebný a nepostradatelný pro naše zdraví v každém věku. V tu chvíli, kdy se ozvou zdravotní potíže, především s pohybovým aparátem a bolesti zad, pak ještě více než kdykoliv předtím. Mám na mysli nejen rekreační sporty, kterým se věnujeme ve svém volném čase, o víkendech a dovolené, ale právě cílený pohyb, který nám může pomoci a přinést úlevu při potížích v běžném životě.

Nabídka různých cvičení je opravdu široká, jde o to vybrat si to správné, které Vám osobně vyhovuje. Jedním z nich je i komplex cvičení na  páteř a klouby Borise Tichanovského. Můj přístup ke cvičení se díky němu změnil, jak se říká, radikálně. Přes můj nepříliš vstřícný přístup k tělocviku, se ze mě stala cvičitelka, která by i Vám ráda předala klady tohoto cvičení a šířila povědomost o něm dál mezi ty, kteří jej hledají, potřebují nebo potřebovat budou. Mám tohle cvičení opravdu ráda. Baví mě. Mohlo by se zdát, že cvičit stále stejnou sestavu je nuda. Taky jsem si to kdysi myslela, teď už si to nemyslím. Vnímám, že pokaždé je to jiné, jsem jinak naladěná, v jiné kondici, moje tělo také nereaguje stále stejně. Ale hlavně i po těch letech cvičení na sobě stále pracuji a vylepšuji se. Mám z toho opravdovou radost. A tu radost bych ráda dopřála i vám.

 

 

Jedná se o velmi efektivní prostředek ke zlepšení stavu naší páteře i kloubů. Musím říct, že souhlasím s jednou ze svých klientek, která po několika cvičeních prohlásila, že to ani není tak cvičení, jako komplex různých cílených pohybů, které jí následně přinášejí úlevu. Velmi důležitou roli hraje i tempo a rozsah cvičení, které zvládnou téměř všichni.  

Mnozí jsme ztratili kontakt se svým tělem, bereme ho jako samozřejmost a příliš nevnímáme signály, kterými nás naše tělo snaží informovat o svém stavu. Toto cvičení nám kromě jiného pomáhá vracet se ke svému tělu, opět mu věnovat pozornost, která mu náleží a odpovídat na jeho signály.

 

Boris Tichanovský tento komplex převzal od Mirzakarima Norbekova a Larisy Fotiny. Cvičení pochází původně z tajné muslimské jógy, kterou se učili pouze vládci, emíři, vezíři a jejich nejbližší okolí. Bylo určeno pouze pro vládnoucí a vyvolené a mělo za úkol zlepšovat zdraví a prodlužovat jim život. Na základě nalezení dalších pramenů propracoval Boris Tichanovský tento komplex k dnešní dokonalosti a stále se snaží jej vylepšovat a zefektivňovat. Boris Tichanovský cvičí toto cvičení na všech svých kurzech a má již velkou řadu spokojených klientů, kteří toto cvičení přijali za vlastní, a díky němu se jim podařilo napravit si stav své páteře a kloubů. I mé vlastní bohaté zkušenosti s tímto cvičením, stejně jako zkušenosti klientek a klientů, kteří navštěvují mé cvičení, to jen potvrzují.

 

 

Komplex cvičení Borise Tichanovského je specifická záležitost. 

Obvykle jsme zvyklí procvičit zvlášť krční páteř a pak celou zbývající, tady je to jinak. Páteř procvičujeme postupně po částechCvičení je rozděleno na část určenou pro krční páteř, hrudní - ta je rozdělena na dvě části – horní hrudní a dolní hrudní, bederní a nehybnou část páteře – kost křížovou a kostrč. Cvičení se provádí vždy pouze v daném konkrétním oddílu páteře, čímž postupně donutíme pohybovat se každý obratel zvlášť a uvolňujeme jednotlivé meziobratlové ploténky. Pokud posilujeme páteř jako celek, námaha se v páteři rovnoměrně rozloží a tak se tak významně neodstraní zatížení meziobratlových plotének a nedojdeme tak rychle k žádánému efektu jejich uvolnění a regenerace. Zároveň posilujeme hluboké zádové svaly a celý svalový korzet páteře. Touto aktivací dochází ke zvýšenému krevnímu zásobení páteře, meziobratlových plotének, nervů i hlubokých zádových svalů, což přináší větší zásobení živinami i odplavování usazenin a impuls k regeneraci

Tím dochází i k úlevě od bolestí

Mezi jednotlivé části cvičení je vložena důležitá krátká meditační část, kdy se při zavřených očích soustředíme na procvičenou část páteře a zároveň prociťujeme pocity tepla, brnění, pulsace a chladu. Všechny pocity jsou léčivé, pomáhají nám soustředit se na cvičení, na své tělo a několikanásobně zvyšují efektivnost cvičení.  To vše vede k ještě lepšímu prokrvení v dané oblasti páteře, zásobení potřebnými živinami a následnému nástupu regenerace. A další úlevě... Po procvičení páteře následují cviky na procvičení kloubů. Princip cviků na klouby zůstává stejný jako u páteře, včetně krátké části, kdy se soustředíme na procvičené klouby.

Cvičení se provádí vestoje (v případě zdravotních potíží jej lze provést i vsedě). Každý cvik se skládá ze dvou částí – protažení a uvolnění svalů. Pohyb je velmi krátký, u páteře v mezích milimetrů, maximálně v rozsahu 2 cm. Velmi důležité je právě to uvolnění, i při přechodu mezi jednotlivými cviky se uvolníme. V podstatě se v průběhu cvičení snažíme být co nejvíce uvolnění. Napjetí pociťujeme krátce pouze při provádění cviku. Při cvičení dýcháme speciálním způsobem, který zabraňuje vzniku mikroúrazům. Cviky provádíme aktivně, ale přitom uvolněně, jakékoli zvýšené úsilí při cvičení je nežádoucí. V krční páteři nikdy nesmíme cítit bolest (případně zvýšení bolestivosti) a v ostatních částech páteře vedeme napjetí maximálně do lehké příjemné bolesti. Vždy nasloucháme signálům našeho těla a vycházíme jim vstříc. 

Většina z nás mívá tendence typu: „když už něco dělám tak co nejpořádněji, aby to stálo za to“, bolest, nebolest. V případě tohoto cvičení je opak pravdou. Pohyby při cvičení vypadají velmi nenápadně, někdy až neznatelně pro okolí (vy o nich ale víte velice dobře), ale o to jsou účinnější a je na škodu je přepínat. Přetažením svalů a zvýšenou bolestivostí si můžeme naopak uškodit. 

Velmi potřebné je cvičit vědomě, to znamená, že se plně soustředíme na cvičení v konkrétní části páteře i na následnou meditaci a netouláme se hlavou "bůhvíkde", takže cvičení provádíme mechanicky. Mechanické cvičení pro nás má, ve srovnání s vědomým, minimální efekt. Ale to vše se naučíme. A také cvičit pokud možno s radostí nebo aspoň s chutí a příjemně naladění. Protože teprve pak má pro nás cvičení ještě větší efekt. Nejlepší je, když nás cvičení baví.

Cvičení má také harmonizační účinek pro celé tělo i naši mysl. Je dobrým prostředkem pro odbourávání vlivu všudypřítomného stresu okolo nás.

Celé cvičení Vám předcvičuji a ukazuji správné provedení cviku, kromě toho Vás provádím po celou dobu slovem, nejen v meditační části. Při cvičení Vás kontroluji, abyste se naučili správnému provedení cviku a odnesli si pro sebe z něj to nejlepší.  Po zvládnutí provedení všech cviků trvá odcvičení celého komplexu asi hodinu.

Tento komplex ja také zařazen jako nedílná součást kurzu na obnovu zraku jako ranní protažení a nastartování do aktivního dne. V kurzu péče o páteř a pohybový aparát se mu věnujeme ještě podrobněji.

Komplex je vhodný opravdu pro kohokoliv, kdo chce zlepšit stav své páteře a kloubů nebo problémům preventivně předejít