Terapie EPAM

 

V České republice aplikuje Boris Tichanovský EPAM terapii již přes 20 let. Vše co nabízí, je prověřeno praxí, s kořeny sahajícími tisíce let do dávné minulosti. Epam terapie nás vrací k původnímu zdroji života, kterým je příroda. Každý člověk se může uzdravit a nastoupit na cestu za svým zdravím, mládím a štěstím. Každý člověk si může pomoci sám, aniž by se musel spoléhat na někoho druhého, každý člověk má nějaký talent, který může rozvinout a obohatit sebe a své okolí. V každém člověku jsou skryté možnosti a síly, které čekají na znovuobjevení. Hranice regenerace lidského těla jsou mnohem dál, než si dokážeme představit.


Úkolem Epam terapie, a jejím prostřednictvím i mým, je pomoci Vám objevit v sobě tyto skryté síly a talenty. Nenabízíme lacinou cestu v podobě zázračné pilulky, kterou spolknete a budete zdraví. Přípravky EPAM Vám pomohou vyrovnat psychiku, posílit imunitu, zregenerovat orgány, upravit jejich energetiku, ale to je teprve první krůček na cestě ke zdraví. Ale to nepřijde samo od sebe. Pravidelné užívání a vhodné kombinace přípravků jsou tím prvním krůčkem k tomu, aby si člověk alespoň uvědomil, že pro své uzdravení musí vyvinout aktivitu a nečekat pasivně na zázrak. Užívat Epam, pravidelně si připravit čaj s medem a tinkturami, aplikovat jílové obklady, pleťové masky, balzámy, zlaté proužky, měděné destičky, žezla síly, energetickou přikrývku …cvičit vhodné cviky a večer zakončit relaxací v příjemné tibetské koupeli.


Je to pouze začátek, ale pro většinu z nás velmi těžký, protože jsme naučeni pasivně přistupovat ke svému zdraví, kdy pouze užíváme předepsanou pilulku od lékaře, nebo léčitele bez dalších požadavků z jeho strany, a takto jsou vychovány celé naše generace….


Ale organismus, lidské tělo, mysl jsou zázraky přírody, ke kterým bychom se měli naučit chovat a pracovat s nimi. Je to přeci naše tělo, mysl a psychika. A častokrát je to právě naše mysl a psychika, co nás neustále vrací zpět do našich problémů.
Dalším krůčkem jsou pravidelná cvičení, práce se svým tělem, myslí a smysly, kdy je zapotřebí pozměnit své vzorce emocí, myšlení a chování … a stane se zázrak, stromy se stanou zelenější, obloha modřejší a slunce zářivější a pomaloučku si budeme více užívat života.


 

… a to je další krůček, kterému se můžeme naučit …