Kurz na obnovu zraku 

 

 

Kurzy na obnovu zraku 

pořádám od jara roku 2012. 

 

Ze začátku jsem postupovala pouze podle metodiky Borise Tichanovského, od kterého jsem k pořádání těchto kurzů dostala osobní svolení. Postupně jsem do kurzu začala přidávat další způsoby práce s očima. Ráda bych udržela kurz "živý", aby zde i ten účastník, který kurz absolvuje opakovaně, v něm neustále nacházel novou inspiraci. Vycházím nejen z vlastních zkušeností, zkušeností s účastníky kurzů, ale i z poznatků dalších autorů, kteří se problematikou obnovu zraku zabývali a zabývají. 

 

 

Začínáme přijímat myšlenku, že pokud chceme, aby naše tělo bylo zdravé a správně fungovalo, je třeba se hýbat. Hledáme vhodný pohyb, který by nám vyhovoval, a máme, přinejmenším, snahu se mu pravidelně věnovat. 

 

Bez pohybu není život. 

 

To platí také pro oči - i naše oči pohyb potřebují a bez něj začínají lenivět a jejich funkce se zhoršuje. 

 

Přišel čas věnovat potřebnou pozornost našim očím.

 

Brýle byly přijaty za společensky přijatelné, a to, že v určitém věku se nám zrak začíná zhoršovat, se považuje za normální. Toto smutné konstatování mnoho z nás přijmout nechce.

Je tu šance - můžeme převzít zodpovědnost do svých vlastních rukou - „očí“ -  a změnit to. Netvrdím, že je to pro každého jednoduché. Že prostě přijedete na kurz, já udělám zázrak a Vy budete vidět jako rys. Tak to opravdu nefunguje. To, co od Vás bude požadováno, bude určité kvantum práce, kterou je třeba odvést, aby oči mohly začít opět správně fungovat. Nejen na kurzu. Na kurzu tento proces nastartujeme, využijeme rezervy, které každý z nás v očích má. Naučím Vás postup jak na to, provedu Vás nejtěžšími začátky, to další už bude na Vás. 

 

Rozhodnout se je první krok.

 

Nejde jen o oči. Pokud chceme, aby se naše oči začaly zlepšovat, je třeba uvolnit a rozpohybovat celé tělo, uvolnit šíji, krční páteř, uvolnit napětí z celého těla, naučit se odpočívat. Pokud je v napětí tělo a mysl, jsou v napětí i oči a naopak. Pro rozpohybování těla budeme každý den začínat cvičením účinného harmonizačního komplexu na páteř a klouby. 

Naše tělo funguje jako celek a z toho je třeba vycházet. Je třeba "obnovit spojení" mezi mozkem a očima. Také se nevyhneme ani práci se svou psychikou, která má na kvalitu našeho vidění nepopiratelný vliv. To vše je třeba propojit do jednoho funkčního celku zároveň s důslednou prací na svých očích. 

Pro začátek je třeba rozpohybovat velké okohybné svaly, které, pokud jsou funkční, jsou schopny korigovat ostrost našeho vidění. Díky brýlím, dívání se upřeně na krátkou vzdálenost, práci na počítači, sledování televize, mobilu atd. mohou být tyto svaly buď stažené pro ně nepřirozenou prací, nebo naopak příliš uvolněné jejich nepoužíváním. Tyto svaly jsou schopné rychlé regenerace, a proto velmi dobře reagují na pravidelný trénink. Jejich funkčnost se brzy uvede do rovnováhy, to se rychle projeví prvním zlepšením vidění. 

Naučíme se postupy, jak očím dopřát kvalitní odpočinek s rychlým efektem úlevy. K tomu postupně přidáváme další postupy, které nám pomáhají oči oživit. Nejen oči – i náš mozek. Pravidelným tréninkem aktivujeme nervové dráhy propojující oči a náš mozek. 

 

Oči budou lépe vyživovány. 

Oči budou lépe fungovat. 

Oči budou lépe vidět…

 

 

Jaké zlepšení Vám může kurz přinést? 

Tohle jsou nejčastější reakce účastníků:

 • ostřejší vidění na dálku i na blízko
 • celkově lepší zaostřování
 • plastičtější vidění okolí, krajiny 
 • barevnější vidění
 • vnímání více detailů 
 • lepší vnímání prostoru – rozšíření periferního vidění
 • snížení citlivosti očí na slunce - mizí světloplachost, zároveň menší oslňování očí při noční jízdě autem
 • snížení slzení očí
 • ztráta pocitu suchosti očí
 • mizení pocitů pálení a řezání v očích
 • snížení únavnosti očí
 • ústup bolesti v očích
 • projasnění očí, ústup červených žilek
 • mizení "smetí" a zákalků v očích

 

 

Vnímejte své oči

 

 

 

 

 

 

 

„…Díky očím vidíme svět. Oči nám pomáhají v celé šířce i hloubce pastelově chápat naše životní radosti i bolesti a vidět krásy i hrůzy, jež se dějí ve světě či kolem nás. Nejsme dokonalí, a tak často porušíme rovnováhu vnímání současnosti a obzorů svého života. Důsledkem toho jsou poruchy vidění. Duševní vada, jíž je rozporuplné vnímání dneška a zítřků, se začas projeví na fyzickém těle oční vadou...“


Miroslav Hrabica  -  Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí

Vždy je na co se dívat...