Kurz péče o páteř 

a pohybový aparát

 

Starejte se dobře o své tělo.

Je to jediné místo,

ve kterém musíte žít.

(Jim Rohn)

 

Mám radost, že je stále více lidí, kteří mají zájem se o své tělo starat a pečovat a hledají cesty jak na to. Moc ráda Vám nabídnu informace, které jsem cestou svým životem sama nastřádala a vyzkoušela.

Patří mezi ně i nápravný komplex na páteř a klouby podle Borise Tichanovského. Je opravdu geniální a funkční a je základem celého kurzu.

Ale nezůstaneme pouze u "rozcvičky". To by nám nestačilo. Je mnoho různých postupů, které se doplňují, vzájemně ovlivňují a mají pro nás smysl. Některým z nich se budeme věnovat. V tomto kurzu se zaměříme především na problémy s plochou nohou, haluxy. Protože stav našich nohou úzce souvisí se stavem naší páteře. Přidáme i další, ale to už bude překvapení na kurzu. 

Snažím se zaměřit na postupy, které můžeme použít především sami pro sebe, aniž bychom k nim někoho dalšího potřebovali. 

A protože k tomu, aby se uvolnilo a posílilo naše tělo a začalo regenerovat, potřebujeme uvolnit svou mysl, budeme věnovat pozornost i jí. Dáme mysli možnost vypnout od běžných starostí a problémů a začít se soustředit dovnitř. Pomůže nám vnímat a prociťovat co nám tělo sděluje. Také se pak více můžeme soustředit na činnosti prospívající našemu tělu a mít z nich mnohem více, než když je "hlava úplně někde jinde než tělo". 

A opět je tu nastavení, se kterým ke všemu prováděnému přistupujeme. Je důležité mít radost nebo se postupně naučit ji mít z toho, že věnujeme čas sami sobě. Je pouze náš a přece z něj mají prospěch i ti okolo nás, protože se staneme klidnějšími, vyrovnanějšími, soustředěnějšími, vnímavějšími...  

Je fajn si cvičení oblíbit, mít jej rád a čas nám k tomu pomůže. Užít si ho. Postupně začneme více pociťovat jeho přínos. I když je cvičení "stále stejné", vlastně stejné není. Protože každým dalším dnem, kdy se mu věnujeme, zjišťujeme, že reagujeme jinak, naše tělo se jinak hýbe, je jiná jeho odezva a tak vzniká nekonečný příběh, kdy můžeme sami sebe a své tělo stále více zdokonalovat

A z toho přece nejde nemít radost! 

Mě tohle cvičení opravdu baví a snad se mi podaří aspoň část mého nadšení pro něj Vám předat.

 

V dnešní době, bohužel, najdeme málo lidí, kteří nemají žádné problémy se zády a ani je neměli. Proč tomu tak je? Proč je bolest v zádech stále častější a trápí stále více lidí a mladšího věku, dokonce děti?

Příčin je mnoho. S některými se už rodíme, jsou to různé anomálie ve stavbě páteře, individuální zvláštnosti ve stavbě opěrného a pohybového aparátu, jiné jsme získali během svého života.  Jejich příčinou mohou být různá onemocnění, například poškození CNS a periferní NS, poruchy endokrinního systému, obezita a další onemocnění, která se projevila i na páteři a kloubech. Mohli jsme si páteř a klouby poranit nějakým úrazem, který se stal už hodně dávno, nepamatujeme se na něj, ale on se začal svými následky projevovat až nyní. Různé zvláštnosti pracovních činností, jako je zvedání velkých zátěží, dlouhodobé setrvávání ve vynucené nepřirozené pozici, dlouhé sezení, stání atd. jí také neprospívá. 

Především je to náš málo pohyblivý životní styl a všudypřítomný stres.

Lidská páteř je unikátní a z pohledu biomechaniky dokonalá nosná konstrukce, která plní funkci ochrany a opory. Odolává významné části zátěže lidského těla, vydržela by dokonce i třikrát větší zátěž a přitom je obdivuhodně pohyblivá. Je perfektně přizpůsobená k pohybu a lidskému způsobu života a také rychle reaguje na různé změny těla a jeho okolí. 

Páteř je dokonalá, příčina mnohých nemocí je v jejím nesprávném používání. Příroda očividně předpokládala, že se člověk bude přiměřeně a racionálně stravovat, hodně chodit a bude ji tím maximálně ku prospěchu.

Takováto konstrukce páteře byla přírodou vytvořena pro aktivní bytost. Není uzpůsobena k tomu, aby většinu dne trávila v sedě, případně v nepřirozených polohách. A přiznejme si také lenost, která pracuje proti nám. Kolik z nás je ochotných po celodenním náročném pracovním dni se ještě vydat na cvičení, sám si zacvičit nebo dokonce si na cvičení ráno přivstat. 

Ale pokud se budeme málo hýbat, nemůžeme čekat, že budeme zdraví. Výsledkem nedostatku pohybu bude výskyt celé řady onemocnění, ale především bude trpět páteř. A stav páteře významně ovlivňuje mnoho dalších oblastí těla včetně mozku, nervového systému a všech orgánů. Vždyť každý z našich obratlů úzce souvisí s kostmi, klouby, orgány, funkcemi v těle a poškození příslušného obratle se projeví na nich. Například náš druhý krční obratel – čepovec – úzce souvisí s naším zrakem, sluchem, a jeho poškození se může projevit bolestí ucha až hluchotou, očními vadami, problémy s dutinami, mdlobami. Změny na jednom obratli se odrazí v celém těla a projeví se v různých změnách funkčnosti.

K nedostatku pohybu musíme přičíst i všechny další příčiny, o kterých jsem se zmiňovala, včetně stresu. Kolik času trávíme denně v sedě, v nepřirozených polohách u počítače, za volantem atd. Díky tomu všemu jsou špatně vyživovány i svaly okolo páteře, které se stahují, tím přitlačují nervy, což způsobuje bolest, utlačují dále i cévy a začíná začarovaný kruh špatné výživy celé oblasti zad, který se čím dál víc projevuje bolestmi. Obvykle totiž malým bolestem, které relativně rychle přejdou, nevěnujeme pozornost a tím dáme čas k rozvinutí většího problému.

Co s tím? Pokud ještě problémy nemáte, velmi vám doporučuji se své páteři věnovat, pokud ne cvičením, tak se alespoň aktivně věnovat chůzi. Pokud vás již problémy trápí, je dobré být opatrný a v žádném případě páteř a tělo nepřepínat. Ale věnovat se mu citlivě a dát mu čas k regeneraci. Vždyť i ten problém obvykle nevznikl najednou (výjimkou je úraz), ale vznikal dlouhodobě a postupně. Příliš rychlým postupem si můžeme uškodit, takže není dobré jít cvičením ani dalšími aktivitami přes bolest.

V nabídce jsou různé jemné manuální terapie jako masáže, akupunktura a vhodně zvolené cvičení. Je důležité se cviky správně naučit provádět, aby přinesly správný účinek.

Jedním ze cvičení je i komplex na páteř a klouby Borise Tichanovského.

Co získáme, budeme-li cvičit tento komplex? Zpátky se vrátíme ke svému tělu a opět se jej naučíme vnímat. Tělo nám dává významné signály, které v běžném životě opomíjíme a ani si jich nevšímáme, ale mohou nás včas upozornit na problém. Uvolníme své svaly, vazy, pomůžeme regeneraci našeho cévního a nervového systému a tím regeneraci našich plotének, páteře, kloubů. Zklidníme svou mysl, a vymaníme se na chvíli z tlaku, který na nás společnost neustále klade. O tom už jsem se zmiňovala na začátku. I když neuškodí si to stále opakovat. 

Blíže se se cvičením na páteř a klouby můžete seznámit v odkazu Cvičení na páteř a klouby.

Přihlásit se můžete na tomto odkazu Přihláška