...

25.06.2018 07:52

Ty, jenž zrozuješ! Otče – Matko kosmu.
Soustřeď v nás své světlo – ať je k užitku.
Svou vládu jednoty stvoř teď.
Tvá jediná touha pak s naší působí, jak ve všem světle, tak i ve všech formách.
Dopřej nám náš denní chléb a vhled – tolik, kolik potřebujeme každý den.
Uvolni lana chyb, které nás svazují, jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
Nedej, aby nás oklamal povrch věcí, ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu, píseň, která vše odívá do krásy a obnovuje se od věků do věků.
V pravdě síla těchto výroků nechť je půdou, ze které vyrůstají všechny mé činy.
Amen. (aramejský otčenáš)