...

14.10.2019 16:41

Každý, kdo se snaží pochopit tajemství lidské podstaty, musí se řídit zlatým pravidlem pravých okultních věd. Toto zlaté pravidlo zní: Chceš-li učinit jeden krok za poznáním skrytých pravd, učiň nejdříve tři kroky na cestě zdokonalování svého charakteru směrem k dobru... (Rudolf Steiner)