...

28.10.2019 12:22

Dřív jsem si myslel, že těmi největšími ekologickými výzvami jsou ztráta biodiverzity, kolaps ekosystému a změna klimatu. Domníval jsem se, že v průběhu třiceti let budeme schopni s pomocí vědy tyto problémy vyřešit. Ale mýlil jsem se. Těmi nejhlavnějšími problémy jsou sobectví, chamtivost a lhostejnost. A k tomu, abychom se s nimi vypořádali, potřebujeme spirituální a kulturní proměnu. My vědci však nevíme, jak to udělat. (Gus Speth)