...

02.07.2018 08:01

Znalosti jsou zapotřebí, ale pouhé vědění nestačí. Když s hlavou nezapojíte srdce, žádné lidské duši nepomůžete. (Elisabeth Kübler-Ross)