...

14.01.2013 06:28

Nevěřte mrakům - věřte slunečnímu jasu. Neorientujte se podle blesků - orientujte se podle hvězd. Věřte slunci - nevěřte stínům. Věřte svým snům - nevěřte zoufalým myšlenkám. Zachovejte si víru ve svou víru - a pochybujte o svých pochybnostech. Věřte na své naděje - nikdy nevěřte na své rány. (Robert Schuller)