...

24.03.2014 06:33

Pokud se k břemeni včerejška nesenému dnes přidá ještě zátěž zítřků, i ti nejsilnější pod tou tíhou zakolísají. Budoucnost tedy odřízněte stejně jako minulost, protože všechna vaše budoucnost je dnes. (William Osler)