...

10.06.2014 18:08

Nezapomínejte, že kdykoli si řeknete, že něco nedokážete nebo že se něco nemůže povést, pak to tak opravdu dopadne. Když se na úkol podíváte jako na výzvu, kterou lze s vynaložením úsilí zvládnout, pak se to podaří. (John a Linda Friel, Sedm největších rodičovských omylů)