...

16.06.2014 06:45

My lidé jsme schopni tak vzájemně se vylučujícícho chování. Někdy, když převáží zájem a soucit, se opravdu jevíme jen o málo horší než andělé. Častěji však převáží nad našimi přednostmi naše sobectví a chamtivost, a stáváme se nerozlišitelnými od nejnižších tvorů, z nichž jsme se vyvinuli. (A.C. Clarke, G. Lee, Ráma tajemství zbavený)