...

05.01.2015 06:28

Přítomností nazýváme tu část věčnosti, která odděluje zklamání od naděje. (Anebrose Bierce)