...

02.02.2015 06:12

Neobviňujte nikoho za to, kde jste. Jste tam, kde jste na základě rozhodnutí, která jste učinili. Nikdo vás 
nemůže držet zpátky bez vašeho svolení. (Randy Gage)