...

09.03.2015 06:18

Pravým účelem peněz je manipulovat s druhými a vnutit jim pocit, že jsou něco míň než vy. (Ransom Riggs, Sirotčinec slečny Peregrinové, Podivné město)