...

21.05.2012 06:07

Tisíce a milióny vteřin života... a z nich je jen několik zvlášť důležitých, vteřin zrodu, vteřin smrti a těch pár vteřin, v nichž se měníme k lepšímu. (Vladimír Přibský)