...

07.09.2015 10:23

Bereš-li komu útěchu, jež ho blaží, jež ho povznáší nad bídu hmotného bytí, aniž jsi s to, abys mu co jiného dal v náhradu, věř, nečiníš dobře, třeba bys měl nejlepší vůli, nemáš práva masám předpisovati, co je má blažit. Každému lidskému tvoru jest třeba ideálu, nemá-li se zvrhnout, a běda tomu, kdo ho oň připraví. (Karel Klostermann, V ráji šumavském)