...

05.10.2015 09:07

Není dobrá nebo špatná cesta, je jenom cesta a všechno ostatní je bloudění. (Štěpán Rak)