...

19.10.2015 08:01

Staří mudrcové říkali, že nemoc je důsledkem tvého způsobu života a výsledkem pošetilosti vůle. (prof. I.M. Danilov, Osteochondróza pro profesionálního pacienta)