...

16.11.2015 08:38

Čas je paradox prostírající se mezi "minulostí" a "budoucností", které vlastně neexistují nikde - s výjimkou naší vlastní mysli. Představa o čase je konvencí myšlení a jazyka, jedná se o společenskou úmluvu. Pravda je hlubší: nemáme nic nežli tuto chvíli. (Dan Millman, Zákony ducha)