...

18.01.2016 09:57

Není hanba něco nevědět, hanba je nechtít se něčemu naučit. (Seneca)