...

23.05.2016 09:22

Někteří lidé říkají, že se ještě nenašli. Ale osobnost, já, není nic, co člověk hledá: to je cosi, co člověk tvoří. (Thomas Szasz)