...

23.01.2017 08:52

Neboť ze všech smutných slov, vyslovených i psaných, jsou nejsmutnější tato: Bylo by bývalo... (John Greenleaf Whittier)