...

06.08.2012 07:26

Jsem co jsem. Když mám víru ve svou vnitřní krásu, rozvíjím si důvěru. Když jsem něžný, mám sílu. Když jsem zticha, kráčím s bohy. Když jsem v míru, rozumím sobě i světu. Když se ocitnu v konfliktu, odejdu. Když se oddělím, jsem volný. Když mám úctu ke všemu živému, mám úctu k sobě. Když se oddám, vzdávám úctu své odvaze. Na věčnosti mám slitování s každou přirozeností. Když miluji, nepodmínečně přijímám vývoj ostatních. Ve svobodě je má moc. Když se stanu individualitou, vyjadřuji boží sílu v sobě. Když sloužím, dávám z toho, čím jsem se stal. Jsem co jsem: Věčný, nesmrtelný, univerzální a nekonečný. Amen. (Modlitba válečníka)