...

26.06.2017 20:04

Nic člověku nepřipomene tak přesně jeho skutečné rozměry jako to, když se octne na neznámém nádherném místě, kde se nikdo nepozastaví ani nad tím, jak užasle se rozhlíží kolem sebe. (Richard Adams, Daleká cesta za domovem)