...

18.09.2017 06:51

Při zkoumání, zda je poselství správné či nikoli, nám nejvíce pomůže, když si budeme neustále vědomi sebeklamu - je to běžný jev a nenápadně vzniká ve všech stádiích duchovního vývoje. Být si vědom sebeklamu znamená neustále si klást otázky a neustále pochybovat o správnosti, vždyť i velcí mistři se mohou mýlit. (Mariana Caplan, Slepé uličky osvícení)