...

18.12.2017 09:32

Třemi způsoby můžeme získat moudrost: zaprvé reflexí, což je nejvznešenější; za druhé napodobováním, což je nejsnazší a za třetí zkušeností, což je nejhořčí. (Konfucius)