...

12.02.2018 09:14

Jen málo by bylo ve světě učiněno, kdyby se člověk předem tázal, jak to dopadne. (Gotthold Ephraim Lessing)