...

04.03.2013 06:16

"Dnešní člověk nemá, kam by se mohl vrátit," připustil jsem. Připouštěl jsem to velmi neochotně, protože nádherné chvíle, které jsme strávili v pustině, nám daly poznat, co lidstvo opustilo a od čeho se stále víc a víc vzdaluje. "Jsme uprostřed dlouhé cesty. Neexistuje cesta zpět, ale nenechme se nikdy svést představou, že každá cesta vpřed znamená pokrok," dodal jsem. (Thor Heyerdahl, Fatu-Hiva)