...

25.03.2013 07:59

"Sbohem," řekla liška. "Svěřím ti své tajemství. Je velmi prosté - dobře vidíme jen srdcem. To podstatné očima nespatříme." (A.S. Exupery, Malý princ)