...

22.07.2013 08:19

Dva mniši se vydali na pouť. Došli k brodu, u kterého uviděli svátečně ustrojenou dívku. Dívka bezradně stála na břehu, protože voda byla hluboká a při brodění by si v ní zničila šaty. Jeden z mnichů ji bez řečí vzal na záda a přenesl ji na druhý břeh. Oba mniši pak pokračovali v cestě. Ale po hodině chůze ten druhý začal svého spolubratra kárat: "Dotknout se ženy je nepochybně špatné, mít blízký kontakt se ženami je proti našim přikázáním. Jak jsi jen mohl jednat v rozporu s mnišskými pravidly?" Mnich, který nesl dívku na zádech, mlčky šel dál, ale nakonec poznamenal: "Já jsem ji sundal ze zad už před hodinou, tak proč ty ji pořád ještě neseš?" (Irmgard Schloeglová, Moudrost mistrů zenu)