...

05.08.2013 09:37

Je to dobrý způsob obživy a pečování o rodinu. Tei a já lovíme zvěř a ryby, sbíráme lesní plody, touláme se po lesích, šplháme po skalách, chodíme plavat: to všechno pro obživu. Naší prací je to, co jiní dělají o dovolené. Sedí u psacích strojů, stojí za pultem v obchodě nebo pracují se šroubovákem jedenáct a půl měsíce do roka, aby mohli strávit dva týdny pro své osobní potěšení. Pak se vyhrnou ze svých velikých domů do chat a stanů. Jen aby to bylo na slunci. Někam, kde se dá lovit nebo rybařit, sbírat lesní plody, toulat se lesem, slézat kopce nebo plavat. Práce primitivního člověka se stala odpočinkem moderního člověka. Dokonce i čerstvý vzduch a sluníčko jsou pro moderního člověka luxusním artiklem, napadlo mě. Zamkne se uvnitř se svým vysavačem a elektrickou žárovkou a pracuje, aby si vydělal na účet za elektřinu a na dva týdny na slunci. (Thor Heyerdahl, Fatu-Hiva)