...

26.08.2013 09:02

Lidský synu, žiješ uprostřed tvrdohlavého pokolení, mají oči k vidění, ale nevidí, a uši k slyšení, ale neslyší. (Ezechiel)