...

14.10.2013 06:39

Jakýsi muž stál na vysokém kopci. Z dálky ho zahlédli tři poutníci a začali o něm mluvit. Jeden řekl: "Pravděpodobně ztratil své oblíbené zvíře." Druhý řekl: "Ne, spíš hledá přítele." Třetí řekl: "Vylezl na kopec, aby se nadýchal čerstvého vzduchu." Poutníci se nemohli shodnout, a tak se dohadovali, dokud nevystoupili na kopec. Když došli nahoru, jeden z nich se muže zeptal: "Příteli, neztratil jsi své oblíbené zvíře?" "Ne, pane, neztratil." Druhý poutník se zeptal: "Neztratil jsi přítele?" "Ne, pane, neztratil." Třetí poutník se zeptal: "Přišel jsi sem, aby ses nadýchal čerstvého vzduchu?" "Ne, pane." "Tak co tu děláš?" "Jen tak tu stojím," odpověděl muž. (Osho, O zenu)