...

06.01.2014 06:12

Nežijeme skutečně v jednoduché době,svět je plný nebezpečí a různých problémů.Máme být proto ale nešťastní?To si nemyslím.Člověk je od přírody,tak jako všichni živočichové,pohodlný.Když ho nic nepálí, přestává přemýšlet a jedná rutinně jako automat.Znám takovou dobu z vlastní zkušenosti.Člověk se soustředí jen na lapálie osobní existence,nosí účes jako ostatní,mluví jako ostatní a také se tak chová.Rozdíly se jakoby stírají a jen těžko se proniká k tomu,co se skrývá za určitou osobou.Konvenční jednání i řeč halí vše jakoby do tlumící vaty.Jiné je to ale v oslňujícím osvětlení bouřlivých dob.Věci i lidé jsou pak jako nazí.Každý národ i každý člověk odhaluje zřetelně své cíle,sílu i slabosti.Odhaluje i vášně,které ukrýval ve svém nitru.Rutina ztrácí v rychle se měnících podmínkách význam a konvence odpadají jako prázdné slupky.Je to paradox,ale bohužel lze národy často přimět k vývoji jen prostřednictvím nebezpečí a otřesů.Kéž ty dnešní vedou k dobrým cílům.(Mihulová, Svoboda-Rozhovor s Einsteinem)