Tajuplná řeč vody

 
 
 
 
 
 
 
 
 
kniha volně ke stažení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jedná se o knižní publikaci, ve které Dr. Masaru Emoto oslovuje úsměvnou a zábavnou formou děti na celém světě a přibližuje jim a předává důležité hodnoty, které jsou právě nyní ještě více než kdykoliv předtím, pro naši Zemi rozhodující.

Občanské sdružení Delfíno, kterému tímto moc děkuji za možnost tuto krásnou knihu dále zdarma šířit, podporuje Emotův projekt, který prostřednictvím obrázků a cvičení vhodných pro děti rozvíjí jejich prožitky a vědomé cítění sebe sama i okolního světa. 
Základem této knihy je dlouholetá výzkumná a vývojová práce Dr. Masaru Emota, který nám všem nabídl fascinující pohled do podstaty vody, a to prostřednictvím nádherných fotografií zmrzlých krystalů vody.
 

Záměrem je poskytnout tuto obrázkovou knihu všem dětem na světě v letech 2005 až 2015 jako součást programu Organizace spojených národů  „Mezinárodní desetiletí vody – Voda pro život“ 

 

 

 

        "... Co je na vodě úchvatného? Voda je odpradávna symbolem duše. Čas od času se na ni také pohlíželo jako na pralátku, prima materia. Život vzešel z moře, lidský zárodek přebývá v plodové vodě a naše tělo tvoří nejméně ze sedmdesáti procent voda... a v podobných příkladech bychom mohli pokračovat..."

 

Tak začíná jedna z knih pana Masaru Emota o úchvatné látce zvaná voda, kterou tak častokrát považujeme za obyčejnou a samozřejmou. Ale už naše prababičky říkaly, že voda má paměť. A pan Emoto přináší viditelné důkazy o tom, že to nejsou jen babské povídačky a plané řeči. 

Věnoval velkou část svého života výzkumu vody. Ve své práci však nepoužíval klasické vědecké postupy a svým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací. Udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody, který měnil svou strukturu podle působení různých vnějších vlivů - lidské myšlenky, hudby, slova, modlitby...

Dr. Masaru Emoto již bohužel není mezi námi, 17. listopadu 2014 ve věku 71 let opustil tento svět. A tak mu s pohledem na některé z jeho prací můžeme věnovat své díky tichou vzpomínkou. 

 

                                                                                                    (ukázka z knihy Tajuplná řeč vody)

 

     

                                                          (ukázka z knihy Léčivá síla vody - Masaru Emoto a Jürgen Fliege)

 

 

 

 

 

zpět na úvod

www.cviceninaoci.cz