Tým

 

Kurzy na obnovu zraku vedu společně s Mgr. Štěpánem Vynohradnykem

  • absolvent farmaceutické fakulty UK Praha
  • Psychosociální výcvik – podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření, Škola SPMP Modrý klíč, Praha
  • Seberozvojová skupina, Alkion o.p.s. Praha
  • Esoterní škola energie krajiny Pavla Kozáka, základní a pokračovací kurz, Šumava
  • Výcviková škola Sofie (aura-soma), Alkion o.p.s. Praha
  • Astrologie, Kavalle – astrologická poradna a škola, Praha
  • Mistr tradičního Usui Reiki, Praha
  • Informační vnímání okolního světa (Škola Marka Komissarova, lektor Jan Světlák), Strakonice
  • Traumaseminář - práce s traumaty (Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr. Hana Váňová), Brno
  • Práce s traumaty - od početí k dospělosti (Mgr. Eva Pávková, Mgr. Margareta Šlemínová, MUDr. Kateřina Formánková), Brno